Aanbiedingsprijs

  • Ontvang binnen 1 werkdag uw aanbieding
  • Gratis en vrijblijvend
  • Naam*
  • Telefoonnummer*
  • E-mail*
  • Of bel: 0528 - 23 43 44

Laatste nieuws

Ruim half miljoen verouderde haarden

Circa 645.000 openhaarden in Nederland zijn verouderd, en voldoen niet meer aan de moderne eisen qua veiligheid, rendement en uitstoot. Dit meldt branchevereniging de Nederlandse Haarden en Kachel-branche.

Om de overlast voor vooral omwonenden aan te pakken (die veelal door deze verouderde installaties wordt veroorzaakt) is vervangen door een modern toestel veelal een goede oplossing. Moderne haarden en kachels verbranden hout op een veel hogere temperatuur en het hout verbrandt vrijwel volledig. Het rendement ligt daardoor ruim boven de 80% en de schoorsteen rookt bij goed stookgedrag nauwelijks. Wanneer ook naar de mogelijkheid van pelletkachels wordt gekeken, is dit rendement zelfs nog hoger (tot wel 98%)

Een bestaande open haard renoveren en upgraden is in vrijwel elke situatie vrij eenvoudig te doen. Daarvoor zijn zeer goede oplossingen beschikbaar. De thans lopende ISDE subsidie voor pelletkachels maakt de aanschaf daarvan momenteel extra aantrekkelijk.

Bron: installatie.nl

 

ISDE Subsidie is populair, subsidieplafond voorlopig nog niet bereikt.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van o.a. pelletkachels en ketels . De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De bedragen variëren per product. Voor een pelletkachel wordt 500 euro subsidie verstrekt, terwijl dit voor cv-kachels of ketels respectievelijk zelfs minimaal 1400 of 3200 euro zal zijn.

Op 14 augustus 2016 is door het RVO een schatting gemaakt van het tot op heden geclaimde of gereserveerde subsidiebedrag. In de periode van 1 januari tot 14 augustus 2016 zijn in totaal 7795 aanvragen geregistreerd, voor een gezamenlijk totaalbedrag van 21.15 miljoen euro.

Bron: website RVO

 

Klimaatakkoord maakt grootschalige inzet van biomassa en van CO2-opslag onvermijdelijk

Het klimaatakkoord van Parijs vereist een sterke aanscherping van het energiebesparingsbeleid, de grootschalige inzet van zonne-energie, windenergie en aardwarmte, maar ook van toepassing van biomassa en de afvang en opslag van CO₂ (CCS). Het is echter niet meer genoeg om de CO₂-uitstoot tot alleen nul terug te brengen.

Te lang is gewacht met emissiereductiemaatregelen. Daarom is het ook nodig om CO₂ actief uit de atmosfeer te verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van biobrandstof te combineren met CO2-afvang en -opslag. Juist voor Nederland, met een grote energie-intensieve industrie, een grote transportsector en beperkte mogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energie, is deze optie onmisbaar. Dat concluderen Wim Turkenburg, Bert Metz, Leo Meyer en Sible Schöne.

Een van de meest opvallende resultaten van de klimaattop in Parijs, is dat alle landen hebben erkend dat een wereldwijde temperatuurstijging van maximaal twee graden als gevolg van menselijk handelen te hoog is. De langetermijndoelstelling is aangescherpt tot “ruim beneden twee graden en streven naar anderhalve graad”.

Om onder de limiet van twee graden te blijven mag de totale mondiale CO2-uitstoot deze eeuw vanaf 2016 nog circa twintig keer de huidige jaarlijkse uitstoot bedragen. Beperking van de temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad reduceert dit tot vijf keer de huidige uitstoot. We hebben dus met een levensgroot en uiterst urgent vraagstuk te maken, zeker omdat de toezeggingen die in Parijs zijn gedaan bij elkaar opgeteld een verdere stijging van de CO₂-uitstoot tot 2030 laten zien.

Bron: duurzaamnieuws.nl