Aanbiedingsprijs

 • Ontvang binnen 1 werkdag uw aanbieding
 • Gratis en vrijblijvend
 • Naam*
 • Telefoonnummer*
 • E-mail*
 • Of bel: 0528 - 23 43 44

 

 

Aansluiten rookkanaal | Aanleg schoorsteen | Elektra | Verbrandingslucht | Optionele aansluitingen | Inregelen toestel | Kosten installatie|

 

 

MCZ Ego Air

De installatie van een pelletkachel

 

Pelletkachels kennen in tegenstelling tot traditionele houtkachels een veel vrijere installatie. Zelfs het deels horizontaal laten lopen van rookgasafvoeren is bij een pelletkachel mogelijk! Natuurlijk zijn er beperkingen, maar in de meeste situaties is de plaatsing van een pelletkachel op verantwoorde en eenvoudige wijze ook bij u thuis of in het bedrijf mogelijk.

 

Er worden helaas nog erg veel ondermaatse installaties afgeleverd in onze branche. Ook een pelletkachel installatie dient weldegelijk aan een aantal voorwaarden te voldoen. Alleen dan bent u verzekerd van:

 

  • Minimale kans op storingen
  • Minder slijtage aan oa. branderbak en rookgasventilator
  • Maximale beperking van overlast voor uzelf maar ook bijvoorbeeld de buren (denk aan rookgassen)
  • Het maximaal rendement uit het toestel
  • De meest optimale werking in milieutechnische zin
  • Volledige garantie
  • Minder onderhoud

 

Pelletplus.nl is voor al haar gevoerde merken ervaren, geschoold en gecertificeerd om een deugdelijke installatie te kunnen ontwerpen en aanleggen. Een zekerheid voor de eindgebruiker die daarmee kan rekenen op volledige ondersteuning van ons, maar eventueel ook van de verschillende fabrikanten en importeurs. Wij kunnen ook onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor u verzorgen zowel binnen als ook na de garantietermijn. Een pelletkachel schaft u aan voor jarenlang gebruik en daarmee is naast een goede voorlichting vooraf, service tijdens maar ook na de garantieperiode van wezenlijk belang.

 

Naast een correcte rookgasafvoer is ook een juiste toevoer van verbrandingslucht belangrijk en is een 230V stopcontact met randaarde vereist voor de aansluiting. Afhankelijk van het type kachel kan ook nog sprake zijn van convectiekanalen of eventueel een aansluiting op het bestaande CV systeem.

 

Het zelf installeren van een pelletkachel is eventueel mogelijk. Technische ervaring is daarbij beslist een voorwaarde. Voorafgaand aan de installatie kunnen wij adviseren over de wijze van aanleg. Daarnaast geven wij altijd het advies de installatie te laten controleren door een van onze monteurs. (deze service geldt alleen voor door ons geleverde kachels) De meeste fabrikanten en importeurs kennen een terughoudende opstelling wanneer garantie wordt geclaimd op een zelf geplaatste kachel, wat hierdoor kan worden voorkomen. Het inregelen van het toestel op uw specifieke schoorsteensituatie is beslist werk voor een vakman, wat gelijk met deze inspectie kan worden meegenomen. Zo bespaart u op de installatiekosten, maar heeft u wel de zekerheid van een juiste installatie.

 

Het spreekt voor zich dat voor de installatie ook altijd de producthandleiding moet worden geraadpleegd. Het komt soms voor dat specifieke producteigenschappen vragen om extra aandacht tijdens de aanleg.

 

Heeft u meer vragen over de aanleg kijk dan eens bij onze FAQ, of raadpleeg onderstaande extra informatie voor de installatie. Staat u vraag er niet bij ? stel deze dan gerust! Wij zijn u graag van dienst.

 

 

Terug naar boven.


 

AANSLUITEN OP EEN ROOKKANAAL

 Buizen pellet

De meeste pelletkachels kennen een rookgasafvoer aan de achterzijde. Soms is het mogelijk aan te sluiten op een bovenaansluiting. In uitzonderlijke gevallen (veelal bij platte wandkachels) zijn zijaansluitingen mogelijk. Rookkanaaltechnisch maakt de plek van de aansluiting niet uit. Het voordeel van een boven- of zijaansluiting is dat de kachel over het algemeen iets dichter bij de wand kan komen te staan.

 

In tegenstelling tot traditionele houtkachels, werken pelletkachels aan de uitlaat op overdruk. Aansluitingen dienen dus altijd van een afdichting te zijn voorzien. Doordat de rookgasventilator zorgt voor de noodzakelijke afvoer, volstaat een kleine diameter van het rookkanaal reeds. Treed voor een optimale aansluiting van het toestel op uw rookkanaal altijd in overleg met een adviseur van Pelletplus.nl.

 

De ventilator in de pelletkachel is bedoeld om de rookgassen uit de kachel te zuigen. De afvoer daarna dient trekkend te zijn, zodat op natuurlijke wijze de rookgassen hun weg naar buiten zullen vinden. Het is beslist een misvatting dat geen schoorsteen benodigd zou zijn. Ondanks dat onder bepaalde condities het toestel zal functioneren, heeft de rookgasventilator daarvoor beslist onvoldoende capaciteit.

 

Het aansluiten van het toestel op de schoorsteen geschiedt met enkelwandige buisdelen. De buisdelen dienen afgedicht te zijn op de aansluitingen ivm de aanwezige overdruk. De materiaalkeuze is vaak afhankelijk van de situatie. Voor toepassing uit het zicht is RVS een prima keuze, eventueel zelfs in flexibele uitvoering. Voor zichtwerk wordt gebruik gemaakt van zwart gecoate stalen buisdelen. Het juist aansluiten van de kachel op een geschikt rookkanaal is een belangrijke voorwaarde voor een economische en storingsvrije werking van de installatie. Zorg daarom dat u zich op dit vlak goed laat informeren. Pelletplus.nl is terzake deskundig en kan u hierin altijd op de juiste wijze adviseren.

 

Schoorsteentechniek is van veel factoren afhankelijk. Neemt u voor de juiste adviezen daarom contact op met onze adviseurs.

 

Terug naar boven.


 

AANLEG VAN EEN SCHOORSTEEN

 

Net als een houtkachel is ook een pelletkachel een schoorsteen nodig. Welliswaar kan dit eenvoudiger dan wanneer een houtkachel wordt geplaatst, maar nog altijd zijn een aantal voorwaarden belangrijk om een juiste en optimale werking van de kachel te garanderen.Renovatie flexpijp

 

  • Een schoorsteen met een lengte van minimaal 3 meter
  • Uitmonding minimaal 50 cm boven het dakvlak (haaks op dakvlak gemeten)
  • Rekening houden met minimale afkoeling van rookgassen 
  • Juiste diameters respecteren
  • Eindigen met een kap met windinslagbescherming

 

Het is prima mogelijk op een bestaand bouwkundig schoorsteenkanaal een pelletkachel aan te sluiten. Wel is dan meestal een renovatie met flex aan te bevelen. Dit om te grote afkoeling van de rookgassen te voorkomen. Wilt u aansluiten op een reeds aanwezig dubbelwandig RVS kanaal van uw voormalige houttoestel ? ook dat is geen probleem. Wel moet gekeken worden naar de diameter, omdat te grote diameters eveneens voor problemen kunnen zorgen. Voor een juist advies omtrent hergebruik van uw schoorsteen laat u deze het beste vooraf door ons inspecteren, dan komt u niet voor onaangename verassingen of problemen te staan.

 

Wanneer geen schoorsteen op de locatie aanwezig is, wordt deze vrijwel altijd opgebouwd uit dubbelwandige RVS buisdelen. Dit kan zowel binnenshuis, als ook buiten aan de gevel. Wanneer binnen toegepast dienen de buizen conform het bouwbesluit brandvertragend te worden omkokerd, buiten aan de gevel geldt deze eis niet. Desgewenst is voor toepassing buiten aan de gevel het buismateriaal voorzien van een zwarte poedercoating leverbaar. Op speciaal verzoek is zelfs een poedercoating in elke gewenste RAL kleur mogelijk. Het verloop en lengte van het kanaal bepaalt mede de benodigde diameter van het aan te leggen rookkanaal.

 

De nog altijd veel toegepaste methode van uitmonding door de gevel is beslist onvoldoende voor een ongestoorde werking van het toestel. Er kunnen zelfs gevaarlijke situaties door ontstaan. Voor een juiste werking is beslist een schoorsteen noodzakelijk. Al zal het toestel op een geveluitlaat in bepaalde gevallen gewoon functioneren, rendement, uitstoot en veiligheid zijn niet gewaarborgd zoals dit met een deugdelijke schoorsteen wel het geval zal zijn.

 

Schoorsteentechniek is van veel factoren afhankelijk. Neemt u voor de juiste adviezen daarom altijd contact op met onze adviseurs.

 

Terug naar boven.


 

AANSLUITEN VAN ELEKTRA

 

Elke pelletkachel heeft voor het functioneren een aansluiting nodig op 230V elektriciteit. Om veiligheidstechnische redenen dient dit voedingspunt in de vorm van een standaard wandcontactdoos te zijn voorzien van randaarde.WCD met RA

 

Een pelletkachel gebruikt bij het opstarten kortstondig (gloeifase) ca 400-500 Watt vermogen. Zodra de kachel ontstoken is zal de gloeibougie worden uitgeschakeld en is het energieverbruik gereduceerd tot 70-150 Watt, afhankelijk van het merk en model van de kachel. Het elektraverbruik is daarmee ongeveer gelijk aan dat van een gemiddelde CV ketel.

 

Heeft u meer vragen over de elektrische aansluiting van uw pelletkachel ? kijk dan eens bij onze FAQ. Staat u vraag er niet bij ? stel deze dan gerust! Wij zijn u graag van dienst.

 

Terug naar boven.


 

VOORZIENINGEN VERBRANDINGSLUCHT

 

Voor een goede en veilige verbranding is het belangrijk de toevoer van verbrandingslucht ten allen tijde te waarborgen. De wijze waarop uw vertrek wordt geventileerd is daarbij een belangrijk uitgangspunt.ventilatieprincipes

 

 

NATUURLIJKE TOEVOER VAN VENTILATIELUCHT

Het is in dit geval in principe niet nodig extra voorzieningen voor de luchttoevoer te voorzien. Wel moeten natuurlijk ten tijde van het stoken de ventilatievoorzieningen in het vertrek geopend zijn. Veiligheidshalve kan er ook in deze situatie voor gekozen worden een extra voorziening in nabijheid van de kachel aan te brengen. Ook kan natuurlijk de luchttoevoerbuis worden aangesloten naar buiten zodat altijd buitenlucht voor het stoken wordt gebruikt.

 

 

VOLLEDIG MECHANISCH GEVENTILEERDE WOONHUIZEN (WTW)

Als in het vertrek waar de kachel staat volledig mechanisch wordt geventileerd (dus zowel de aan- als afvoer) is het beslist noodzakelijk de kachel op buitenlucht aan te sluiten. Dit voorkomt onveilige situaties. Afhankelijk van het ventilatiesysteem kan zelfs de plaatsing van een luchtdichte kachel noodzakelijk zijn. Vraag bij twijfel altijd om extra advies.

 

Raadpleeg voor de juiste keuzes ook altijd de installatiehandleiding van het specifieke toestel.

 

Ook het gebruik van een dampkap in de keuken kan flinke invloed hebben op de werking van de pelletkachel als deze gebruik maakt van de lucht in de ruimte. Houd daar altijd rekening mee.

 

Uit veiligheidsoverweging adviseren wij bij het plaatsen van een hout- of pelletkachel altijd het gebruik van een rook- en koolmonoxidemelder als extra veiligheid.

 

Heeft u meer vragen over de verbrandingslucht ? Kijk dan eens bij onze FAQ. Staat u vraag er niet bij ? stel deze dan gerust! Wij zijn u graag van dienst.

 

Terug naar boven.


 

OPTIONELE AANSLUITINGEN

 

Naast bovengenoemde noodzakelijke voorzieningen, zijn er een aantal extra voorzieningen die niet in alle gevallen van toepassing zijn, of optioneel kunnen worden gekozen. Hierbij valt te denken aan:

  • Aansluiting extra convectielucht kanalen
  • Aansluiting op het CV systeem
  • Aansluiting op een extern thermostaat
  • Voorziening voor bediening op afstand via GSM of Internet

 

AANSLUITING EXTRA CONVECTIELUCHTKANALEN

Kanalisatie

Heeft u meerdere vertrekken die u wilt verwarmen ? Dan kan de aanschaf van een kachel met kanalisatie een goede oplossing zijn. Doordat de kachel voorzieningen heeft voor transport van warme lucht door luchtkanalen naar andere vertrekken is dit toch met een toestel te realiseren. De kanalen kunnen bestaan uit al dan niet flexibele metalen kanalen om voldoende bestand te zijn tegen de warmte. De uitmonding kan middels een rooster naar keuze. In tegenstelling tot wat wordt beweerd is dit slecht goed toepasbaar over korte afstanden. Het is ook goed mogelijk de uitstroomopeningen van de kanalisatie alsnog in hetzelfde vertrek te laten uitstromen. Op die manier kan soms een betere verdeling van de toestelcapaciteit over de ruimte worden gerealiseerd.

 

Heeft u meer vragen over de mogelijkheden voor kanalisatie ? Kijk dan eens bij onze FAQ. Staat u vraag er niet bij ? stel deze dan gerust! Wij zijn u graag van dienst.

 

 

AANSLUITING OP CV

Wilt u het comfort nog verder verhogen, dan kunt u er voor kiezen een toestel aan te schaffen wat het CV water verwarmt, zodat het gehele huis kan worden verwarmd op pellets. De besparing van gas kan hiermee nog verder verhoogd worden. Door de vele randvoorwaarden en keuzemogelijkheden in aansluiten is het beslist noodzakelijk voor deze installaties een goed plan vooraf te maken. Voor meer informatie over het aansluiten van een pelletkachel op de CV installatie verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met eenn van onze adviseurs.

 

 

AANSLUITING OP EXTERN THERMOSTAAT

Voor meer gebruiksgemak en een nog meer zuivere regeling van de ruimtetemperatuur, kunnen veel pelletkachels worden aangesloten op een externe wandthermostaat. Deze thermostaat dient, bekabeld of draadloos, te worden aangesloten op de pelletkachel.

 

Werking Duo

 

VOORZIENING BEDIENING VIA GSM OF WIFI

Vrijwel alle pelletkachels kunnen worden uitgebreid met een GSM kit. In deze kit dient een GSM SIM kaart te worden geplaatst. Middels een SMS bericht kan vanaf elke plek op de wereld met GSM bereik de kachel wo

rden in- of uitgeschakeld. De module wordt in de kachel geplaatst, en er is geen verdere bekabeling voor benodigd.

 

Meer en meer wordt bovengenoemde GSM module vervangen voor een zogenaamde Wifi-kit. Op deze wijze kan, wanneer de kachel is aangemeld op een aanwezig wifi netwerk, via een app op uw smartphone de kachel volledig worden geregeld. Naast aan- en uitschakelen behoren ook het instellen van temperatuur, ventilator en zelfs het weekmenu via de app tot de mogelijkheden. De module kan worden ingebouwd in het toestel. Een beschikbaar wifi netwerk is vervolgens voldoende, er is geen verdere bekabeling benodigd.

 

Heeft u meer vragen over deze mogelijkheden ? Vraag ons dan gerust om advies! Wij zijn u graag van dienst.

 

Terug naar boven.


 

HET INREGELEN VAN DE KACHEL

 

Pelletkachels worden volledig automatisch gestuurd door een aanwezige computer in het toestel. Afhankelijk van het type pelletkachel dat wordt geplaatst zijn meer of minder instellingen in de parameters van de kachel belangrijk voor een optimale verbranding in het toestel. Daarnaast zijn er comfortverhogende voorzieningen in de kachel aanwezig. Zo kan het toestel op basis van uw persoonlijke voorkeuren op gewenste momenten in- of uitschakelen, en is het mogelijk op basis van een thermostaat de ruimte op juiste temperatuur te houden.

Micronova hoofdkaart Micronova display

 

De technische werking van het toestel is in grote mate afhankelijk van het juist instellen van het toestel. Er kan gerust gesteld worden dat dit instellen vakwerk is. Op basis van visuele waarnemingen, alsmede bekende informatie over schoorsteen diameter en lengte, kan door de monteur een juiste parameterinstelling worden gedaan. Ook het soort en de afmeting van de gebruikte pellets zijn hierop van invloed. Het is dan ook aan te bevelen zoveel mogelijk met het zelfde merk pellets te blijven werken. Wisseling van brandstof heeft in principe ook het opnieuw inregelen van de kachel tot gevolg.

 

Het instellingenmenu in de kachel is opgedeeld in 2 gedeelten. Een afgeschermd deel voor de installateur, alwaar de technische instellingen kunnen worden veranderd, en een tweede deel waarin de gebruiker diverse instellingen kan wijzigen. Hierbij valt te denken aan de temperatuur en de snelheid van de convectieventilator, maar ook het weekmenu, datum en tijd en standen als eco-stop en modulatie.

 

Ondanks dat in verschillende kachels soms zelfde besturingscomputers worden toegepast (o.a. Micronova) is voor elke kachel een unieke range aan parameters beschikbaar. Aangezien deze gegevens niet worden vrijgegeven aan de eindgebruiker is het beslist af te raden het technisch menu als eindgebruiker te bewerken. Als installateur zijn wij in het bezit van parameterbladen zodat we weten wat we doen. Het technische deel is afgeschermd door een installateurs wachtwoord.

 

Fabrikanten die hun ontwikkeling serieus nemen, zijn continu bezig de sturing van de kachel verder te verfijnen. Op dit moment worden de betere kachels uitgerust met systemen voor o.a. automatische luchtregeling. De toestellen zijn daarvoor uitgevoerd met diverse extra metingen en sturing om een optimale verhouding tussen brandstof en verbrandingslucht te garanderen. Op basis van de metingen t.g.v. trek en overige factoren zal het toerental van de rookgasventilator worden op- of afgetoerd. naast een betere verbranding heeft dit in de regel een stillere en schonere werking tot gevolg. Op details verschillen de systemen van de diverse fabrikanten.De systemen worden aangeduid met eigen benamingen als Active+ (MCZ) Leonado (Edilkamin) RDS (Ravelli) of bijvoorbeeld CDC (Palazzetti)

 

Terug naar boven.


 

KOSTEN VAN DE INSTALLATIE

 Kosten aanleg

De kosten voor de aanleg van een pelletkachel zijn in grote mate afhankelijk van de situatie bij u thuis. Is een schoorsteen aanwezig ? En is deze bruikbaar ? Wat is de lengte van dit kanaal en hoe kunnen we daarop aansluiten ? Allemaal vragen waarop een antwoord nodig is alvorens een goede opgaaf van de aanlegkosten te geven. Bij het opstellen van een offerte komen wij, afhankelijk van de reisafstand, vrijblijvend bij u thuis om de situaite goed in kaart te brengen. Op die manier kunnen wij achter de door ons aangeboden oplossing staan, en weet u zeker een vakkundig en compleet voorstel te ontvangen. In overleg is op basis van fotos ook reeds een goed beeld te schetsen van de te verwachten totaalkosten.

 

In het meest economische geval van een aansluiting op een bestaande schoorsteen op plafondhoogte, waarbij binnenshuis gebruik wordt gemaakt van zwarte 80 mm pelletbuizen, zullen de kosten van plaatsing inclusief de buismaterialen, aanvangen op ca. € 325,= incl. BTW

 

 

Terug naar boven.